Miksi Aalto?

Aalto-yliopisto tuottaa uusia ideoita, huippututkimusta, yrittäjyyttä, työtä ja uudenlaista johtajuutta. Tarvitaan uskallusta hypätä tuntemattomaan, oppia ja yrittää. Aalto-yliopisto haluaa olla tässä vahva tekijä ja kumppani. Kun lahjoitat Aalto-yliopistolle, tuet tutkimusta ja työtä vahvemman Suomen puolesta.

Click here to donate

Rakennamme vahvuuksillemme

Innovaatioita, uusia yrityksiä, työpaikkoja ja hyvinvointia

Lahjoittajana voit halutessasi kohdentaa lahjoituksesi Aalto-yliopistolle tai tietylle koulutusalallemme – kauppatieteisiin, taiteisiin tai tekniikkaan.

Mahdollisia lahjoituskohteita ovat myös keihäänkärkialueemme ICT ja yhteiskunnan digitalisaatio, taide ja design, uudet materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä liiketoiminta muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Monialainen yhteistyö ja maailmanlaajuisesti verkottunut tutkimus näillä alueilla auttaa meitä löytämään uusia energiaratkaisuja, suunnittelemaan ja rakentamaan ihmisläheisiä elinympäristöjä sekä kehittämään terveyttä edistävää teknologiaa. Tiivis vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa vie tutkimuksen tulokset nopeasti käytäntöön. Näin syntyy innovaatioita, uusia yrityksiä, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Tarvittaessa lisätietoja lahjoituskohteista tai vähintään 10 000 euron lahjoitusasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme.

kuva

Lahjoitusten kohdentaminen

Yleisesti yliopistolle
Read more

Jokainen lahjoitus on merkityksellinen Aallolle. On kyseessä sitten suuruudeltaan isompi panostus tai pienempi kannustus uraauurtavalle tutkimus- ja opetustyöllemme.

Jokainen lahjoitus auttaa rakentamaan vahvempaa Suomea ja parempaa maailmaa.

Meille tärkeää on, että jokainen lahjoittaja haluaa tukea Aallon rakentamista ja kehittymistä.  Me Aallossa toivomme lahjoitusten vahvistavan hyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta Aalto-yliopiston ja Aallon tukijoiden välillä.

Lahjoita Aallolle ja tule osaksi meidän lahjoittajaverkostoamme.


Klikkaa tästä ja lahjoita yleisesti yliopistolle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

 

 

Kauppatieteelliselle alalle:
Read more

Aalto-yliopiston kansallinen ja kansainvälinen tehtävä on osaltaan vastata jatkuvassa muutoksessa olevan liike-elämän tarpeisiin. Lahjoittamalla kauppatieteelliselle alalle, tuet yliopistoamme tuottamaan uutta tutkittua tietoa ja osaamista, jota liiketoiminnan uudistuminen vaatii.

Merkittäviä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi strateginen johtaminen, digitalisaation tuomat muutokset kuluttajien käyttäytymiseen sekä valtavien tietomassojen käsittely ja hyödyntäminen päätöksenteossa.

 

Lisätietoja:
Kauppakorkeakoulu – johtavaa näkemystä -video
New Global -projekti

Tue työtämme liiketoiminnan kehittämisessä kansainvälisessä ympäristössä.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston kauppatieteelliselle alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Taiteelliselle alalle
Read more

Maailma on täynnä informaatiota, jonka jäsentäminen on yksi yhteiskunnan kriittisistä menestystekijöistä.

Taide synnyttää kriittistä keskustelua, joka rikastaa ja kehittää yhteiskuntaa. Luova talous, muun muassa peliteollisuus, on merkittävä kasvuala. Tulevaisuuden mediaratkaisuja tutkii ja kehittää Aalto Media Lab.

Kun lahjoitat Aalto-yliopiston taiteelliselle alalle, tuet taiteen ja muotoilun tutkimusta ja koulutusta, jotka keskittyvät yksittäisten teosten, tuotteiden ja palveluiden, sekä ihmisläheisten elinympäristöjen suunnitteluun. Tuloksena on tyytyväisiä käyttäjiä sekä toimivia tuotteita ja palveluita.

Taiteen ja tieteen kohtaamisessa tekniikan ja talouden kanssa syntyy uuden tason tietoa ja yhteistyöprojekteja. Kampuksen yhteen kasvaminen on jo alkanut. Taide toimii tässä tilanteessa luonteensa mukaisesti yhdistävänä tekijänä.

 

Lisätietoja:
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – maailma uusin silmin -video
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto Festival 2017
Aalto Studios

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi taiteen ja suunnittelun alalla.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Teknistieteelliselle alalle:
Read more

Aalto-yliopisto on digitalisoitumisen tiennäyttäjä opetuksessa ja tutkimuksessa Suomessa. Se synnyttää kestävämpiä energiaratkaisuja ja ratkaisee Suomen keskeisimpiä haasteita terveys- ja hyvinvointiteknologia-alalla.

Lisäksi laaja materiaalitieteiden tutkimus tarjoaa mittavat mahdollisuudet uusille yhteistyöavauksille. Vahvuuksiimme kuuluvat muun muassa nanotekniikka, mikrovalmistustekniikka, biomateriaalit sekä uudet funktionaaliset materiaalit.

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi teknistieteellisellä alalla.
Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston teknistieteelliselle alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

ICT ja digitalisaatio Digitalisaatio mullistaa suomalaista teollisuutta, elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa
Read more

Digitalisaatio mullistaa parhaillaan suomalaista teollisuutta, elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Industrial Internet, koneäly, Big Data, 3D-tulostuksen mahdollisuudet, digitaalinen palvelukokemus, kyberturvallisuus ja monet muut aiheet ovat tärkeitä Suomen menestyksen kannalta. Aalto on digitalisaation alalla Suomen johtava yliopisto ja maailman parhaassa 1%:ssa.

 

Aallon vahvuudet digitalisaation alalla ovat:
– ICTn ja tietojärjestelmät
– tietoliikenne ja signaalinkäsittely,
– elektroniikka ja automaatio,
– teknologiaintensiivisen teollisuuden liiketoiminta,
– kone- ja rakennustekniikan digitaaliset sovellukset,
– mekatroniikka,
– media ja pelit,
tieto-ja palvelutalous,
– tietojenkäsittelytiede ja laskennallinen tiede.

Alueella työskentelee yli 100 professoria.

 

Lisätietoja: http://digi.aalto.fi/en/

 

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi ICTn ja digitalisaation alalla.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston ICTn ja digitalisaation alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

 

 

Edistyneet energiaratkaisut Energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan
Read more

Aalto-yliopiston monilla laitoksilla on pitkät perinteet energia-alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistossa on noin 25 keskeisesti energia-alalla toimivaa professoria tutkimusryhmineen, ja alueelta valmistuu joka vuosi yli 80 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä toistakymmentä tohtoria. Energia-alalle merkittävästi kontribuoivia professoreja on lisäksi noin 30. Nämä osaajat yhdessä muodostavat vahvuusalueemme, joissa energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan.

Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista suunnataan entistä kestävämpien energiaratkaisujen kehittämiseksi. Energian tuotannon, varastoinnin, siirron ja käytön lisäksi markkinoiden hallinta, sosioekonomiset näkökulmat -ympäristöä unohtamatta- tulevat monialaisessa yhteistyössä huomioiduksi kokonaisvaltaisesti alojen erikoisosaajien toimesta.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi energia-alalla.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston energia-alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Globaali yritystoiminta Strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä
Read more

Yksi Aalto-yliopiston tavoitteista on edistää kauppatieteellisen tiedon lisääntymistä vaikuttavan tutkimuksen avulla. Tutkimuksemme on korkealaatuista ja monialaista, ja se käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita.

Tutkimuksen painoalueet ovat mikrotaloustiede, sijoittajakäyttäytyminen ja rahoitusmarkkinat, johtamisjärjestelmät ja päätöksenteko, strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä, kuluttajakäyttäytyminen ja uusi liiketoiminta sisältäen yrittäjyyden, uudet liiketoimintamallit ja palvelutalouden.

Lisätietoja: http://biz.aalto.fi/fi/about/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi globaalin yritystoiminnan alalla.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston globaalin yritystoiminnan alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

 

Taiteet ja luovat käytännöt Monialaisella taiteellisella toiminnalla uusia sovelluksia, luovuutta ja innovaatioita
Read more

Taide ja luovat käytännöt ovat tärkeä osa monialaista Aalto-yliopistoa. Yliopisto kehittää toimintaa yli rajojen eri aloilla ja yhteisöissä. Monialainen taiteellinen toiminta luo merkityksiä, määritelmiä, uusia sovelluksia luovuutta ja innovaatioita.

Yliopiston taiteellinen toiminta on kansainvälisesti arvostettua. Yliopisto arvioitiin QS World University Ranking ‑yliopistovertailussa maailmassa sijalle 13 keväällä 2017.

Muotisuunnittelun opiskelijoiden viime vuosien menestys kansainvälisissä kilpailuissa on puolestaan luonut Suomi-ilmiön, jonka ansiosta kykyjenetsijät Milanosta ja Pariisista etsivät Suomesta seuraavaa tähtisuunnittelijaa. Elokuvataiteen opiskelijoiden työt ovat niittäneet mainetta ulkomaisissa kilpailuissa, ja esimerkiksi saavuttaneet Oscar-ehdokkuuden vuonna 2014. Opiskelijoiden töitä on myös huomioitu laajasti maineikkaissa kansainvälisissä julkaisuissa, messuilla ja näyttelyissä.

Taiteen ja tieteen kohtaamisessa tekniikan ja talouden kanssa syntyy uuden tason tietoa ja yhteistyöprojekteja. Kampuksen yhteen kasvaminen on jo alkanut. Taide toimii tässä tilanteessa luonteensa mukaisesti yhdistävänä tekijänä.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/fi/research/art_and_creative_practices/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi taiteen ja luovien käytäntöjen alalla.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston taiteen ja luovien käytäntöjen alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Käyttäjäkeskeinen asuinympäristöt Kaupunkiympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen
Read more

Aalto-yliopistossa tehtävä maailmanluokan tutkimusta hyödynnetään kaupunkiympäristöjen suunnittelun ja kehittämisen helpottamisessa kaikilla tasoilla ja tavoilla, joiden avulla voidaan parantaa ihmisten arkea. Arkeen kuuluvat asuminen, työnteko, liikkuvuus, sähköiset ja fyysiset palvelut, hoiva ja hyvinvointi, vapaa-aika ja sosiaalinen vuorovaikutus.

 

Lisätietoja:  http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

 

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi valitsemalla lahjoituskohteeksi käyttäjäkeskeiset asuinympäristöt.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston käyttäjäkeskeisten asuinympäristöjen alalle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö Materiaalien kestävän kehityksen mukaisen käytön ja prosessoinnin sekä siihen liittyvät tekniikat
Read more

Aalto-yliopistossa materiaalitutkimuksen osaaminen kattaa laajan kirjon eri osa-alueita: kiinteän aineen fysiikan ja materiaalifysiikan, nanotieteen ja nanoteknologian, materiaalien kestävän kehityksen mukaisen käytön ja prosessoinnin sekä siihen liittyvät tekniikat. Yliopiston tavoitteena on edistää eri sovelluskohteiden kehitystä muun muassa tietotekniikan, energia- ja terveysalan, muotoilun ja liiketoiminnan aloilla. Aalto-yliopistossa on yli 60 professoria, joiden tutkimus liittyy materiaalitutkimukseen.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi valitsemalla lahjoituskohteeksi materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö – kohteeseen.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Terveys ja hyvinvointi Terveyden ja hyvinvoinnin alueella aktiivinen kehittäjä
Read more

Terveys- ja hyvinvointiteema muodostaa yhden Aallon valitsemista tutkimuksen avainalueista, joita yliopisto kehittää eri tavoin. Näitä keinoja ovat tutkimuksen edistäminen, teknologian siirron tukeminen innovaatioiden ja kasvuyritystoiminnan syntymiseksi ja ylipäätään liiketoiminnan hyödyksi, ja Aallon toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen muinkin tavoin.

Aalto-yliopisto on aktiivinen terveyden ja hyvinvoinnin alueella laajasti, sisältäen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitteet, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän datatieteen, biomateriaalit, bioteknologiat, lääkeainekehitykseen liittyvän tutkimuksen, ja näiden perustana olevat teknologiat.

Ala sisältää myös terveydenhuollon hallinnon, johtamisen ja politiikan tutkimuksen alatasolta ylätasolle asti, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuurin sekä alan tuotteiden teollisen muotoilun.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/en/research/platforms/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi valitsemalla lahjoituskohteeksi terveys ja hyvinvointi.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston terveys ja hyvinvointi -kohteeseen.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Tulevaisuuden osaajat - Game Changers. Muuta maailmaa.
Read more

Me Aalto-yliopistossa uskomme uteliaisuuden voimaan. Rohkaisemme opiskelijoitamme tutkimaan tuntematonta sekä oppimaan ja tekemään asioita täysin uudella tavalla – yhdessä ja rajoja rikkoen.

Suurin vahvuutemme ovat aaltolaiset sekä avoin ilmapiiri, joka innostaa rikkomaan rajoja. Eri alojen osaajat pääsevät hyödyntämään omaa huippuosaamistaan unelmatiimeissään ja luomaan verkostoja, jotka kestävät myös opintojen päätyttyä.

Kansainväliset kampuksemme ja yli 400 kumppaniyliopiston verkostomme takaavat kattavat vaihto-, harjoittelu- ja projektimahdollisuudet noin 20 000 opiskelijallemme.

Muun muassa Startup Sauna sekä Euroopan kiinnostavin kasvuyrittäjyystapahtuma Slush ovat lähtöisin Aalto-yhteisöstä. Aallon opiskelijat voivat jo opintojensa alkuvaiheessa päästä mukaan kiinnostaviin ja käytännönläheisiin yrityselämän projekteihin. Aalto-yliopiston piiristä syntyykin vuosittain yli 70 uutta yritystä.

Voimakkaasti kehittyvä Otaniemen kampus tukee yliopiston visiota innovatiivisen yhteiskunnan rakentamisesta. Se toimii moottorina innovoinnille, johon yritykset, alumnimme, startupit ja teknologiapuistot kytketään jatkuvasti yhä tiiviimmin.

MIT:n 200 yliopiston vertailussa Aalto-yliopisto sijoittui maailman 5 nousevan tähden joukkoon.

Lisätietoja: http://www.aalto.fi/fi/studies/

Tue työtämme monialaisen osaamisen kehittämiseksi valitsemalla lahjoituskohteeksi tulevaisuuden osaajat.

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston tulevaisuuden osaajat -kohteeseen.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Kampuksen kehittäminen
Read more

Otaniemen kampus on Aalto-yhteisön vahvasti sykkivä sydän. Se yhdistää opiskelijat, tutkijat, opettajat sekä alueen yritykset ja muut toimijat ja asukkaat luomaan uutta ajattelua, innovaatioita ja liiketoimintaa.

Kampuksella opiskellaan, tehdään töitä, asutaan ja harrastetaan. Jatkuvasti kasvava ja kehittyvä kampus houkuttelee uutta osaamista ja yrittäjyyttä eri puolilta maailmaa. Se on voima, joka toimii esikuvana muille.

Lahjoittamalla kampuksen kehittäminen –rahastoon tuet uudenlaisen osaamiskeskittymän rakentamista.

Otaniemen kampus lukuina

2021 Kaikki Aalto-yliopiston korkeakoulut ovat kampuksella vuonna 2021.

7 500 Uusia asukkaita vuoteen 2025 mennessä

20 000 Työpaikkaa vuonna 2025

2030 Tavoitteena energiaomavarainen kampus vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu Otaniemen kampuksen uusiin rakennuksiin:

http://www.aalto.fi/fi/about/campus/new_buildings/

Klikkaa tästä ja lahjoita Aalto-yliopiston kampuksen kehittämiselle.

Vähintään 10 000 euron suuruisissa lahjoituksissa ota yhteyttä lahjoittajasuhteiden tiimiimme lahjakirjan tekemistä varten.

Tuloksia

Suunnitelmista tekoihin

Perustajayliopistojemme vahvalta pohjalta Aallosta on seitsemässä vuodessa rakennettu kansainvälisesti entistäkin kiinnostavampi, laadukkaampi ja yrittäjyysintoa säteilevä yhteisö. Tuloksena on monialaista oppimista ja ensiluokkaista tutkimusta.

ikoni

Tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden

Jo viidelle mantereelle levinnyt Design Factory tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä monialaisissa tiimeissä yritysten käytännön ongelmien parissa. Aallon energiatehokkuusohjelma yhdistää kaikkien alojemme tutkimusosaamisen. Creative sustainability -maisteriohjelmamme opettaa luomaan uusia kestäviä ratkaisuja.

ikoni

Opiskelijoista myös yrittäjiä

Yrittäjyyttä tukevat aloitteet kuten Aallon yrittäjyyskoulutus (Aalto Ventures Program) ja opiskelijoiden voimannäyte SLUSH ovat saaneet aikaan ennen näkemättömän positiivisen muutoksen suomalaisessa yrittäjyyskulttuurissa. Startup Saunassa opitaan perustamaan uusia yrityksiä kokeneiden yrittäjien ohjauksessa.

ikoni

Opiskelijat keskiössä

Aallossa opiskelija voi entistä vapaammin valita oman opintopolkunsa ja liikkua alojen välillä. Aalto tukee vuosittain lähes tuhannen opiskelijan kansainvälisiä opintoja.

ikoni

Alojensa parhaat kohtaavat

Aallon uudelle akateemiselle urapolulle rekrytoiduista professoreista yli kolmannes tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Tutkijoidemme työ on maailman ehdotonta kärkeä usealla alalla.

ikoni

Lisäarvoa yhteiskunnalle

Kansainvälisessä vertailuissa yhteistyömme yritysten kanssa nousee maailman parhaimmistoon. Yhteistyö kansainvälisten kumppanien, kuten Tongjin ja Stanfordin yliopistojen kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja verkostoja.

Aallon viisi uutta tavoitetta

Menestyksen sillanrakentaja

Suomi elää viennistä – teollisuutemme tarvitsee vahvoja innovaatiokumppaneita menestyäkseen globaalissa kilpailussa. Tekemällä edellä käyvää tutkimusta ja kouluttamalla uusia osaajia luomme Suomeen uutta työtä, talouskasvua ja hyvinvointia. Lahjoittajien tuella pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa pitkällä aikajänteellä. Yhdessä tekemällä ratkomme haasteita – vahvemman Suomen puolesta.

icon

Koulutamme tulevaisuuden osaajat

Opinto-ohjelmistamme valmistuu monipuolisia osaajia yhteiskuntaan. Jokainen Aallosta valmistunut hallitsee perusasiat esimerkiksi taloudesta tai yrittäjyydestä. Omaleimaiset maisteri- ja tohtoriohjelmamme houkuttelevat myös parhaita kansainvälisiä opiskelijoita.

icon

Uudet keinot oppimisen tueksi

Valjastamme uusimman teknologian ja parhaan pedagogiikan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Kutsumme yritysten asiantuntijat, muotoilijat ja yrittäjät kumppaneiksemme opettamaan työelämän taitoja.

icon

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä uusiutumaan

Työelämän asiantuntijat päivittävät taitojaan aikuisoppimisen kursseillamme. Johtamiskoulutuksemme nousee Euroopan parhaimmistoon.

icon

Ratkomme yhteiskunnan suuria haasteita

Pyrimme olemaan maailman parhaita valituilla vahvuusaloillamme. Tutkijamme kehittävät tehokkaampia energiaratkaisuja, ainutlaatuisia uusia materiaaleja ja terveyttä edistävää teknologiaa.

icon

Otaniemeen maailmanluokan innovaatiokeskittymä

Maailma muuttuu paremmaksi kun erilaiset osaamiset kohtaavat. Rakennamme Otaniemestä maailman parhaan innovaatiokeskittymän jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Avaamme tilamme yhdessä tekemiselle yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kutsumme joukkoomme myös kansainvälisiä yrityksiä.

Contact information for the donor engagement team:

Hannu Seristö

Vice President

+358 50 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Director of Advancement and Corporate Engagement

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Head of Donor Engagement

+358 400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Advisor, Donor Engagement

+358 50 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Advisor, Donor Engagement

+358 50 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Senior Advisor, Donor Engagement

+358 50 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Coordinator of Advancement and Corporate Engagement

+358 40 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Communications Coordinator, Advancement and Corporate Engagement

+358 50 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi